Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Nhằm đảm bảo quyền lợi khi mua hàng của quý khách, Chunho Ncare rất mong bạn cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân như: email, điện thoại, họ tên, mật khẩu, địa chỉ.

Bên cạnh đó, các khách hàng nên tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách thông báo kịp thời cho Chunho Ncare về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật,lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết nhanh chóng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chunho Ncare có sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Chunho Ncare.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khác.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt không sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ với liên quan đến giao dịch tại Chunho Ncare.
 • Chunho Ncare cũng cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Chunho Ncare.
 • Chunho Ncare có trách nhiều hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ
 • Còn lại, trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Chunho Ncare

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

CHUNHO NCARE VIỆT NAM

Đia chỉ:Số 39 đường 19, Phường Bình An, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline:0979 687 456

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu của Chunho Ncare.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba để Ban quản trị Chunho Ncare tiếp nhận và xử lý.
 • Chunho Ncare xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Zalo
0979 687 456
icon phone